Vad påverkar sparandet?

riksbankenSparande är den delen av inkomsten som inte spenderas och konsumeras.

Faktorer som påverkar ett hushålls sparande

Hur får du till det bästa och smartaste sparandet?
En del av faktorerna kan du påverka själv men flera saker beror på det allmänna konjunkturläget.

 • Hushållets samlade inkomster dvs den reala disponibla inkomsten efter att skatten är betald. Om man har mer kvar så spar man mer.
 • Hushållets samlade kostnader
 • Hushållets samlade tillgångar och skulder
 • Skatter och den reala avkastningen på pengar
 • Behovet att spara för framtida oförutsedda utgifter
 • Välståndet och konjunktur i ekonomin
 • Räntan: högre räntor uppmuntrar människor att spara mer.
 • Olika lönsamma sparformer: Bra sparformer får fler människor att spara
 • Reklam från finansiella institutioner.
 • Förtroende för de finansiella institutionerna
 • Försiktighets faktorer och att man vill spara för att vara förberedd på dåliga tider och konjunkturer.
 • Hur man kan få det sparade kapitalet att förräntas och öka i värde

Läs mer hur du praktiskt spara pengar och blir miljonär.