Sparformer – pengar är inte allt men…

Sparformer
Sparformer

Alla måste spara. Människor måste kunna täcka oväntade utgifter och minskade intäkter, för att inte tala om pensioneringen eller om man blir sjuk eller arbetslös.

Du kan nå ekonomisk framgång och göra ett åtagande till dig själv att nå det. Det är inom räckhåll om du verkligen vill det. Fråga dig själv: Var vill du vara i 2, 5 eller 10 år? Sätt upp mål som du vill nå. Om du kunde göra vad som helst med ditt liv, vad skulle du göra. Om du hade obegränsat med pengar, eller fick reda på att du bara hade en månad kvar att leva, vad skulle du göra?

Det finns olika typer av sparformer och sätt att förvalta dina pengar:
Det finns olika typer av sparformer som fonder, aktier och obligationer. En del samlar på råvaror och fysiskt guld. Alla dessa sparformer hjälper oss att minska riskexponeringen som vi möter i vårt dagliga liv.

Fondsparande för dig som vill spara i fonder

Många svenskar sparar pengar i olika fonder och tänk på att välja fonder med låga förvaltningskostnader. Om det är förvaltningskostnader på över 2,5% så äter de upp vinsten och avkastningen på din fond så välj en fond med låga förvaltningskostnader.

Fastsparkonto – spara till hög ränta!

Tips! Spara i början av månaden och sätt av pengar direkt från lönekontot

Att öppna bankkonton har många gjort sedan barnsben men tyvärr är räntorna extremt låga.
Läs mer om olika sparkonton. Ofta ger fastsparkonton högre ränta än om du har rörliga konton. Däremot har fastasparkonton nackdelen att pengarna blir bundna över en viss tid.

Spara i aktier

Läs mer om aktiesparande och vad du behöver tänka på om courtage och avgifter. Vi ger dig ockå en del tips kring nyckeltal som P/E tal.

Hur går det till att spara i obligationer?

Det finns olika typer av obligationer exempelvis premieobligationer och företagsobligtioner

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring kan vara en bra sparform för att minska din beskattning. Läs mer

Investeringssparkonto

Är en relativt ny sparform som började 2012 och som påminner om kapitalförsäkringen. Däremot har bankerna inte marknadsfört denna typ av sparande speciellt aktivt.