Spara guld

Att spara guld kan vara en bra investering. Guldet har ökat i värde kontinuerligt under en 10 års period även om det senaste året inte gått lika bra och mätt i svenska kronor och med dollarförstärkningen har har guldpriset sjunkit. Guldet ofta är säsongsbetonat – priserna sjunker vid årsskiftet i samband med vinsthemtagningar. Andra tunga faktorer kring guldpriset är den viktiga indiska och kinesiska marknaden – som har en stor del av marknaden på guld och den finansiella osäkerheten. När det gäller råvaror tror Goldman & Sachs på industrimetaller som nickel och zink under 2015 och 2016.

Fysiskt guld som sparform har traditionellt sett varit väldigt begränsat i Sverige och få personer sparar i guld. Många köper guldsmycken och den har vanligtvis karathalten 18 karat i Sverige.

Du kan spara guld genom olika sparinstrument:

  • Fysiskt investeringsguld kan du köpa från bolag som Tavex och Stureguld
  • Råvarufonder som investerar i guld
  • Råvarucertifikat som investerar i guld
Det finns olika typer av guldfonder vilket innebär att det underliggande värdet är guld. Dels finns det fonder som investerar i gruvföretag men du hittar även fonder som investerar i själva råvaran guld.
Investeringsguld är guldtackor och guldmynt. Rent guld eller sk investeringsguld består av 24 karat. Om guld består av 18 karat betyder det alltså att guldet är 18/24 dvs 0,74% guld. Anledningen att smycken inte består av rent guld beror på att det är relativt mjukt och därför legerar man guldet dvs blandar ut det med andra metaller. En hel del av turistguldet har lägre karathalter men du kan även hitta guld i mynt och tandguld.

Guldmynt består ofta av 21.5% guld. Guldtackor kan du köpa i olika vikter och det finns ofta certifikat som visar att guldet är äkta.

Investera i guldbolag

Det finns ett antal guldbolag och gruvföretag som du kan spara pengar kring.

Andra ädelmetaller som du kan spara pengar i

Det finns andra ädelmetaller att investera i exempelvis silver och platina som också säljs i tackor. Alla ädelmetaller käps och säljs på de stora ädelmetallbörserna i bla London och New York och prissättningen sker i dollar.

Att sälja guld
När du säljer guld ska du däremot vara försiktig. Du kan börja med att ta reda på vad världsmarknadspriset är för guld och för de olika karathalterna och AM-spoten. Företag tar naturligtvis ut en provision som brukar ligga mellan 5-20% om företaget visar ett ännu bättre pris ska du vara försiktig eftersom de då ofta har dolda avgifter som avgång, värderingsavgift, ordinariepris etc.