Spara i aktier

Om du vill investera långsiktigt och kan ta en risk kan aktier vara ett alternativ.

Spara i aktier

Vissa investerare och aktiemäklare tycks ha en kuslig talang att investera rätt. Från de finansiella instituten hävdas ofta att aktier och fonder är en långsiktig investering men man bör ändå alltid vara medveten att både aktieplaceringar och fondplaceringar medför ekonomisk risk. Det finns olika sätt att investera i aktier som strukturerade produkter, fonder och du kan också handla med traditionella aktier.

Olika värderingstal

Ett grundläggande råd som bla Warren Buffet följer är att inte satsa pengar i ett företag vars affärsidé du själv inte förstår dig på.

Det finns olika nyckeltal som du kan titta på utöver att se ifall det är ett företag som har framtidsutsikter.
När du ska spara i aktier är det många som tittar på olika nyckeltal exempelvis P/E-tal för att se hur bra aktierna går eller vinstmarginalen för att se hur lönsamheten är i branschen.

Ett annat viktigt tal är hur nettokassan i företaget se ut.

En annan princip är Zulu principen och ”Peg-ration” som bedömer ett företags aktiekurs mot dess tillväxttakt. Zulu principen handlar om att satsa på mindre företag vilket kan uttryckas med ”Elefanter kan inte galoppera” dvs mycket stora börsbolag med marknadsvärde på mer än £ 5 miljarder kr ofta behöver flera år att fördubbla sin aktiekurs.

Nackdelen med aktier

Företagsledningar i de större bolagen och större aktörer som investeringsbolag och banker har informationsövertag gentemot småplacerarna – även om det går att läsa vilka insiders som köper och säljer aktier på Finansinspektionens insiderlista så är lagstiftningen relativt tandlös och få personer blir dömda för insiderbrott.