Pensionssparande – tips hur du förbättrar din pension

I de orangea kuverten får du veta hur länge du måste jobba för att få ut en tillräcklig pension för att pensionera dig i Portugal eller något annat varmt land. Ditt privata pensionssparande bör vara anpassat efter din ålder och hushållets inkomst.

I slutet på februari och fram till den 21:a mars dimper de orange kuverten ner i din brevlåda som visar delar av ditt pensionssparande. Kuvertet innehåller koden till pensionsmyndigheten.se där du kan kontrollera hela din pension. Se till att logga in och se hur mycket pension du har!

Avdragsgillt pensionssparande togs bort 2016!

Se till att inte förlora på ditt pensionssparande och avsluta onödigt sparande. Från den 1:a januari 2016 togs avdragsrätten bort av riksdagen. Eftersom avdragen inte lägre är möjliga att göra innebär det att du behöver byta sparform så att du inte blir dubbelbeskattad!

(Tidigare var det populärt med avdragsgillt pensionssparande där man kunde dra av 12 000 kronor i deklarationen för sitt pensionssparande.)

Undantag – du som fortsatt får göra avdrag
Det finns fortfarande några få undantag om du saknar pensionsrätt i anställningen eller om du är en enskild företagare med inkomst av aktiv näringsverksamhet kan du fortfarande dra av 35% av din inkomst (max 10 basbelopp vilket motsvarar 443 000 under inkomståret 2016).

För dig som vill få det bästa pensionssparandet

Viktigt att spara för pensionen – tips hur du maximerar ditt pensionssparande
Även om avdragsrätten för pensionssparandet har tagits bort är det för de flesta människor viktigt att spara pengar för ålderdomen och pensionen. En del ekonomer rekommenderar att man sparar 3-5% av sin bruttolön men det beror naturligtvis hur pass hög lön som du har och hur mycket som du kan spara.

Se till att jobba heltid för jobbar du deltid blir din pension lägre. En del jobb har också skrivelser som innebär att du inte får någon pension under det första året. Se till att företaget betalar in din tjänstepension – det blir mycket pengar som du annars förlorar.

Se upp för höga förvaltningsavgifter
Tänk på att förvaltningsavgifter som tas ut årligen urholkar värdet av ditt sparande. Även om det låter som låga avgifter så blir det stora belopp när de adderas år efter år. Alternativ till pensionssparandet är att göra amorteringar av dina bostadslån.