Har du fått skattetillägg hos skattemyndigheten? Högsta Domstolen har kommit med en dom som slår fast att en person som har fått skattetilägg på grund av felaktiga uppgifter i deklarationen inte får dömas för skattebrott. Dubbbelbestraffning dvs att samma brott får inte prövas i två olika förfaranden är förbjudet enligt Europakonventionen. Det innebär att om du dömts kan du begära resning och få tillbaka pengarna för skattetillägget.