Överklaga skattetillägg och få pengar tillbaka!

Har du fått skattetillägg hos skattemyndigheten? Högsta Domstolen har kommit med en dom som slår fast att en person som har fått skattetilägg på grund av felaktiga uppgifter i deklarationen inte får dömas för skattebrott. Dubbbelbestraffning dvs att samma brott får inte prövas i två olika förfaranden är förbjudet enligt Europakonventionen. Det innebär att om du dömts kan du begära resning och få tillbaka pengarna för skattetillägget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *