Om sparande.eu

Vår vision
Vår vision är att bygga den bästa finansiella sparsajten i Sverige. Ambitionen med den här webbplatsen är att vi på sikt kommer utveckla vår sparinformation med mer kvalitativt innehåll.

Vår mission

  • Skapakorrekt information kring sparande
  • Ge effektiv rådgivning till kunder och påverka samhället positivt

Om oss
Sparande.eu är uppsatt av Internetmedia företaget Expandtalk AB. Förrutom att vi kommer från Småland och tycker om att snåla bygger vi webbplatser, ofta inom ekonomiska områden, som finansieras med Google Adsense annonser. Läs mer på vår webbplats: https://expandtalk.se.