Obligationer som sparform

En obligation är ett skuldebrev. Om du köper en obligation lånar du ut pengar till den som ger ut obligationen. En kupongobligation faller räntan ut löpande exempelvis halvårsvis.

Olika aktörer kan ge ut obligationer som exempel stater, företag, bostadsinstitut och banker.

Det finns olika typer av obligationer på obligationsmarknaden

  • Premieobligationer dvs en lott med en garanterad ränta som ges ut av staten, dessa ges ut 2 gånger per år.
  • Företagsobligationer – låna ut till företag
  • Obligationsfonder – fondmarknaden
  • Statspapper är samlingsnamnet för statsobligationer och statsskuldsväxlar och något som småsparare inte kan spara i (om man vill välja att spara i statspapper så görs det via räntefonder).

Läge att blanka obligationsmarknaden?

Finansmän som Christer Gardell säger i början på januari att obligationsmarknaden är en gigatntisk bubbla och anser att börsen är en bättre investering. (DI 2013-01-12).