Sparränta och lönekonto: bästa sparandet får du genom att ha lite pengar på lönekontot!

Sparkonton och banksparande
Sparkonton och banksparande

Tips för bästa sparandet: Ha så lite pengar du kan på ditt lönekonto om du vill ha ränta på ditt sparande.

De traditionella svenska storbankerna har mycket låga räntor som inte är det ultimata sparandet för ditt långsiktiga sparande.

Varning för lönekonton på storbankerna
Den bistra sanningen är att lönekonton har vanligtvis ingen ränta alls och därför ska du se till att ha så lite pengar som möjligt på ditt lönekonto och istället föra över pengarna till ett sparkonto eller andra sparformer. Men tänk på att om du sparar i aktier eller fonder är det förenat med en risk och du bör vara medveten att dessa kan ha negativ avkastning och i sådana fall är ett lönekonto bättre alternativ!

Betala räkningar så sent som möjligt

*Eftersom du tjänar pengar på att ha pengar på ditt konto ska du naturligtvis se till att betala dina räkningar så sent som möjligt men se till att du har pengar att täcka dina löpande kostnader.

Se upp för långa bindningstider!

En del banker har långa bindningstider och de kan också ha lägre ränta ifall du tar ut pengarna i förtid. Det innebär att du förlorar mycket av dina sparpengar!

Välj ett sparkonto med högre ränta

Det finns flera olika sparkonton som ger dig mellan 2-8% i ränta. Se till att det sparkonto som du använder har statlig insättningsgaranti eftersom dina pengar har ett bättre skydd då. Det finns konton som ger dig mycket hög ränta men det kan bero på att dessa inte har insättningsgaranti och det är en risk som man måste ha med i beräkningarna när man jämför de olika sparalternativen.

Se på den reella räntan

När du sparar i ett utländskt konto så finns det en valutarisk och du behöver också ta hänsyn till inflationen som kan äta upp det som du tjänar på räntan. Ifall samhällsekonomin har inflation kan den reela avkastningen på ett lönekonto t.o.m. bli negativ och ofta har du bankkontoavgifter som dessutom måste betalas.
Läs mer om Konsumentprisindex på SCB.