Investeringssparkonto (ISK )

positivutvecklingInvesteringssparkonto (ISK ) infördes 1:a januari 2012 och är en relativt ny sparform som inte marknadsförs speciellt hårt av bankerna – vilket troligtvis beror på att de tjänar mer pengar på andra produkter som kapitalförsäkringar. Men denna sparform kan ses som ett alternativ till just kapitalförsäkringen men med den stora skillnaden att med en ISK är det du som är ägaren.

Vad är ett ISK konto?

ISK kontot infördes för att förenkla för småsparare att spara och investera i olika värdepapper. Alternativen var tidigare en kapitalförsäkring eller ett VP konto. Om du har en bank säger du bara till att du vill ha ett ISK konto så öppnar de upp det.

ETT ISK konto är ett lågskattekonto. Med ett ISK konto behöver du inte ta upp vinster eller förluster på den förhatliga K4 blanketten utan tillgångarna schablonbeskattas varje år vilket innebär att du beskattas varje år oavsett om du har vinst eller förlust på kontot. För 2012 beskattades ISK konton med 0,495% och för 2013 kommer det att beskattas med 0.447%.

Du slipper också att beskatta räntan eller utdelningen. Nu när riksbanken har sänkt reporäntan till noll procent kommer skatten på investeringssparkontot att minska på sikt.

Olika tillgångar som du kan ha på ditt ISK konto:

Du kan ha olika typer av tillgångar på ditt ISK konto exempelvis kontanter, aktier, fonder och du kan ta ut pengarna när du vill utan att det uttagna beloppen beskattas.

  • Pengar
  • Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad (gamla begreppet börs) inom EES området
  • Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform
  • Andelar i investeringsfonder.

Exempel från skatteverket

Peter öppnar ett investeringssparkonto under det första kvartalet 2012. Han betalar in 40 000 kr under det första kvartalet och sedan ytterligare 20 000 kr under det tredje kvartalet. Under året stiger värdet på Peters tillgångar i investeringssparkontot med ca 10 procent (utöver gjorda insättningar).

Värdet ingången av 1 kvartalet 0 kr
Värdet ingången av 2 kvartalet (inklusive inbetalning) 41 000 kr
Värdet ingången av 3 kvartalet 43 000 kr
Värdet ingången av 4 kvartalet (inklusive inbetalning) 65 000 kr
Insättning under året 60 000 kr
Summa av värde och insättningar 209 000 kr
Kapitalunderlaget som är en fjärdedel av årets totala värde

Den schablonintäkt som kommer att finnas förtryckt i Peters deklaration år 2013 blir 862 kr (52 250 kr x 1,65 %). Eftersom schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent kommer Peter att få betala 258 kr i skatt på sitt investeringssparkonto (862 kr x 30 %).