Vad är företagsobligationer

Lågräntemiljön består och när räntorna och de 10-åriga statsobligationerna är extremt låga börjar alltfler sparare att se på alternativ för sitt sparande. Ett alternativ är företagsobligationer.

Företagsobligationer – låna ut pengar till företag och få högre avkastning på ditt kapital

Företagsobligationer kan vara ett intressant alternativ för den som har pengar över och sparformen har växt under senare år. Under 2012 var marknaden på 95 miljarder kronor. Om du köper företagsobligationer lånar du ut pengar till företag vilket ger högre avkastning än statsobligationer.

Många företag vill skaffa finansiering utan att gå genom banker och då är företagsobligationer ett alternativ. Företagsobligationerna löper på 1 till 10 år. Ofta är den här typen av obligationer väldigt dyra kring en miljon och de är också förenade med en kreditrisk. Avkastningen tar hänsyn till kreditrisken och desto högre kreditrisk desto högre avkastning.

Priset sätts med en fast kupongränta som noteras i form av en effektiv årsränta som bestäms av den gällande marknadsräntan. Låntagaren låter någon av kreditvärderingsbolagen genomföra en värdering kring riskerna och förmåga att infria sina åtaganden. Observerar att det är en betydligt större risk att låna ut till företag och hamnar företaget på obestånd kan du förlora dina pengar.

Bland de största företagsobligationerna finns företag som Volvo, General Electric, Fortum och Swedavia, Vasakronan mfl

Fonder som investerar i företagsobligationer

För den som vill sprida sina risker kan en fond som investerar i företagsobligationer vara ett alternativ vilket innebär att du kan investera mindre belopp. I Sverige finns det ett 10-tal fonder att välja mellan men har under 2015 fått stora avhopp. Det finns sk high yield-fonder som investerar i företag med låg kreditvärdering och som därmed också lovar hög avkastning.
Exempel på fonder: Nordea European High Yield-fond.

Slutligen – se upp så att fondens avgifter inte äter upp all avkastning. Därför lusläs alltid avtalen och om du hittar några avgifter i villkoren.