Fastigheter – spara i bostäder och hus

cottage-iconFastigheter är ett brett område som kan bestå av villor, sommarstugor, bostadsrätter, skogsfastigheter och hyreshus.

Fastigheter är oftast en god investering. Bostäder har under en lång tid varit en mycket säker investering i synnerhet när man haft billiga lån som man dessutom kan dra av i deklarationen. Ifall det är en hög inflationstakt blir lånen billigare. Under 2014 har inflationen varit för lågt vilket innebar att Riksbanken valde att sänka räntan till noll i oktober 2014. Riksbankens inflationsmål ligger under 2015 på 2%. Vid inflation stiger värdet på fastigheten medan lånens nominella värde är oförändrade.

På senare tid har bostadspriserna börjat ifrågasättas och frågan är ifall det är en lika säker investering och sparande som det varit tidigare. Se alltid till att förhandla dig till en bra ränta speciellt nu när räntan är låg. Ifall banken tar en liten risk om du har mycket kapital och låg skuldsättningsgrad på 50% så har du ett utmärkt läge att förhandla till dig rekordlåg ränta. Andra alternativ är att du på ditt företag förhandlar med banken och får ett erbjudande för er som kollektiv.

Amortering som sparform?

Att amortera kan ses som ett sparande. Från politiskt håll har det pratats under väldigt lång tid att hushållens skuldsättning behöver minska och att man bör ha en bättre amorteringskultur i Sverige.

Många privatekonomer och banker pratar om att amorteringar är ett bra sätt att minska sin skuld vilket i sin tur ledar att du som privatperson sparar pengar. Framförallt gäller det hushåll som har tagit dyra lån och när räntorna är låga ska du passa på att amortera lite mer. Bakgrunden är hushållens ökade skuldsättning och amorteringar ses av många som ett bra sätt att minska lånekostnaderna men det är inte alltid det är en bra sparform.

Enligt Finansinspektionen amorterar ungefär 60% av de nya låntagarna men ifall man har en ränta på ett par procent så behöver man ställa sig frågan hur den alternativa avkastningen skulle se ut. Om man kan få en högre avkastning än den räntan man förhandlat sig till är det bättre att spara där man får högst ränta.

Tips på sajter