Reporänta

Vad är reporäntan? Reporäntan är den räntan som banker får låna till när de lånar pengar från riksbanken. Reporäntan är en styrränta som bestäms av riksbanken och den bestäms beroende på hur de anser att Sveriges ekonomi går. De ser bland annat på inflationsmålet och hur konjunkturen går men tar

Fortsätt läsa